nedeľa, 06 október 2013 15:27

Prvá nordic walking súťaž v Lučenci

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Naše  občianske združenie Budúcnosť je zdravý život,  sa už viac ako desať rokov venuje propagácii a podpore zdravého životného štýlu.   Vzdelávacími aktivitami a organizovaním športových podujatí sa snažíme ľudí motivovať k pohybu ako súčasti životného štýlu a prevencie ochorení.  Nemám čas  alebo nemám peniaze, to sú dva dôvody,  ktorými ľudia ospravedlňujú absenciu športu v ich každodennom živote.  Do akej miery je to pravda či výhovorka nám neprináleží súdiť.  Faktom  však  je, že niektoré športy sú finančne dosť náročné.

Vhodnou alternatívou sa ukazuje  nordic walking.  Pre svoje pozitívne účinky na zdravie človeka a pomerne nízku náročnosť na vybavenie i kondíciu jednotlivca sa rýchlo šíri svetom.  Najväčší rozmach zaznamenal vo  Fínsku , ktoré je kolískou tohto športu. Krajina  má približne 5,3 milióna obyvateľov, z ktorých viac ako sedemsto tisíc   minimálne raz do týždňa   kráča s palicami v rukách  pre svoje zdravie. Naše malé krásne Slovensko je čo do počtu obyvateľov porovnateľné ale  priaznivcov nordic walkingu by sme  zatiaľ mohli rátať na stovky.  Preto sa snažíme  propagovať tento šport a získavať viac priaznivcov aj v našom regióne. To bol jeden z cieľov realizovaného projektu „Vykročme spolu   za zdravím“  Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.

Pri realizácii projektu  v mestskom  lesoparku nám vyšli v ústrety aj zástupcovia mesta Lučenec.  Spolu s pomocou dobrovoľníkov a členov nášho združenia bol teda projekt odsúdený na úspech.  Členovia združenia i naši sympatizanti odpracovali množstvo hodín  pri úprave  chodníkov v teréne,  odstraňovaní odpadkov a značení  trojkilometrovej trasy. Dobrú spoluprácu sa nám podarilo nadviazať so Základnou  školou v Lučenci, na Haličskej ulici  7.,  z ktorej sa do  1. Nordic walking súťaže v Lučenci zapojilo najviac žiakov.  Riaditeľ školy . Ján Mižúr  s pedagogičkou Klárou Majorošovou  nám  osobne pomohli s prípravou  detí  aj počas pretekov, za čo im chceme aj touto cestou poďakovať. Ďakujeme aj Laure Šárovej s manželom Jánom za pomoc pri pretekoch .

 

Vďaka patrí všetkým , ktorí sa zapojili do nášho projektu.  Samotná súťaž, ktorá sa uskutočnila v sobotu 5. októbra bola len jednou z etáp. Ocenenia víťazov i drobné upomienkové predmety všetkých potešili. Nás teší, že počet priaznivcov nordic walkingu rastie a naďalej budeme pokračovať v pravidelných  stretnutiach a tréningoch. 

Čítať 1470 krát
NordicWalking.top - kurzy, tréningy, súťaže v Nordic Walkingu (severskej chôdzi).
© 2016 nordicwalking.top.