Image

Občianske združenie Budúcnosť je zdravý život je od svojho vzniku v roku 2002zamerané na komplexnú propagáciu a podporu zdravého spôsobu života, efektívne využívanie voľného času a rozvoj pohybových aktivít. Od roku 2012 sa nám úspešne darí rozvíjať nordic walking. Tento šport má množstvo pozitívnych účinkov naľudské zdravie, je možné ho praktizovať po celý rok, vo všetkých klimatickýchpodmienkach a takmer v každom teréne. Okrem toho nekladie vysoké finančné nároky na vybavenie a telesnú kondíciu jednotlivca. Na základe uvedených vlastností sa po celom svete stáva najrýchlejšie rastúcou športovou a rekreačnou aktivitou širokej verejnosti. Jeho propagáciu a rozvoj na Slovensku si vzalo za svoje aj naše občianske združenie. Pri našom občianskom združení funguje Klub NORDIC WLKINGSPORT SK, ktorý je otvorený členom z celého Slovenska.

Zameriavame sa najmä na:

- aktívnu účasť na organizovaní a podpore amatérskych súťaží formou dobrovoľníckej práce a marketingových aktivít

- dobrovoľníckou prácou pri udržiavaní a budovaní trás spoločne s inými organizáciami podobného zamerania ako sú napríklad turisti a bežci

- organizáciu kurzov nordic walking, spoločných tréningov a nordic walking aktivítv rámci Slovenska

- priamou účasťou členov klubu na amatérskych súťažiach nordic walkingV roku 2021sme sa zúčastnili nasledovných súťaží:

8 tisícoviek – finišerská výzva od 1.3. do 31.8.2021CITY TRAIL 2021 – 8.5.2021
Prešovský pohár nordic walking 2021 – 5.6.2021Hriňovská stovka 2021 – 19.6.2021

Memoriál Jána Stilla 22. ročník – 17.7.2021 Malý štrbský maratón – 11.7.2021
NIGHT RUN APIMED – 7.8.2021Madunický Cibulák 2021 – 28.8.2021Jasná Trail – Nordic walking – 11.9.2021Ružindolský víchor 2021 – 12.09.2021Lazová stovka 2021- 30.10.2021

Realizáciu našich aktivít zabezpečujeme formou dobrovoľníckej práce s tým, že krytie finančných potrieb je najmä z darov, dotácií alebo získaných grantov. Obraciame sana vás s prosbou, ak nie ste rozhodnutí komu poukážete 2% z vašich daní, podporte činnosť nášho nordic walking klubu.

Registráciu nášho občianskeho združenia si môžete overiť TU:

https://www.notar.sk/poberatel/?actId=61a8ca93689fbd72166ad9e3

Informácie o občianskom združení:
Názov: Občianske združenie Budúcnosť je zdravý život
Sídlo: Námestie Ludvika Svobodu 6828/14, 974 09 Banská Bystrica Právna forma: občianske združenie

IČO: 37 832 557

V prípade, že sa rozhodnete investovať 2 % z vašich daní na podporu nášho občianskeho združenia postupujte prosím podľa nasledovných inštrukcií:

Postup pre zamestnancov:

  1. Do 15.februára2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení danez príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní 2%

  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmovfyzickej osoby.

  3. Do 31. marca 2022 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie za rok 2021:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

  2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 jefyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 buď osobne, poštou nadaňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky ak sa navás vzťahuje povinnosť elektronickej komunikácie sFinančnou správouSR. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

page2image19731136

Ak ste právnická osoba:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie

    2% z dane z príjmu.

  2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb zazdaňovacie obdobie roka 2021 je do 31. marca 2022 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

Ďakujeme vám.

Ing. Štefan Lieskovský predseda občianskeho združenia

NordicWalking.top - kurzy, tréningy, súťaže v Nordic Walkingu (severskej chôdzi).
© 2016 nordicwalking.top.