Slide background
Slide background
Slide background

Tak, ako po každý rok, aj prvý septembrový deň sa pod Tatrami  uskutočnil  pretek  Primátorská desiatka Svit- Poprad. Samozrejme aj luč...

Milí športoví priatelia ,

nadšencov nordic walkingu každým rokom pribúda, vznikajú nové kluby nordic walking a rastie počet špo...

41. ročník Malého štrbského maratónu, ktorý sa konal v nedeľu 8. júla  privítal celkom 675 pretekárov, ktorí  spolu s organizátorm...

Medzinárodná federácia nordic walking (INWA) vyhlásila tohto ročný medzinárodný deň nordic wa...

Možno ste sa stretli i s takým názorom, že nordic walking je obyčajná turistika s palicami. Nie je tomu tak aj keď z di...

Nordic walking je šport, ktorý môžete praktizovať po celý rok, takže my sme si tohto ročnú  sez&oacut...

© 2016 nordicwalking.top. All Rights Reserved.